1. MARGERITA

tomato sauce, mozzarella, and oregano

26,00 37,00 
1. MARGHERITA
(Gluten Free)

tomato sauce, mozzarella, oregano

32,00 
2. HAWAII

tomato sauce, mozzarella, ham, pineapple, oregano

32,00 45,00 
2. HAWAII
(Gluten Free)

tomato sauce, mozzarella, ham, pineapple, oregano

37,00 
3. CAPRICIOSA

tomato sauce, mozzarella, ham, mushrooms, oregano

32,00 45,00 
3. CAPRICIOSA
(Gluten Free)

tomato sauce, mozzarella, ham, mushrooms, oregano

37,00 
4. QUATTRO FORMAGGI

white sauce, mozzarella, mascarpone, gorgonzola, Parmesan, fresh thyme

36,00 52,00 
4. QUATTRO FORMAGGI
(Gluten Free)

white sauce, mozzarella, mascarpone, gorgonzola, Parmesan, fresh thyme

41,00 
5. PARMA

tomato sauce, mozzarella, Parma ham(prosciutto), cherry tomatoes, rucola, Parmesan

41,00 59,00 
5. PARMA
(Gluten Free)

tomato sauce, mozzarella, Parma ham(prosciutto), cherry tomatoes, rucola, Parmesan

46,00 
6. PEPPERONI

tomato sauce, mozzarella, pepperoni, red onion, jalapeno, oregano

34,00 48,00 
6. PEPPERONI
(Gluten Free)

tomato sauce, mozzarella, pepperoni, red onion, jalapeno, oregano

39,00 

Loading...

No more items available