Regulamin i Polityka Prywatności

Obowiązuje od 01.08.2021 r.

Świadczymy usługi oparte na wzajemnym zaufaniu – wszyscy Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.

Zależy nam na przejrzystości naszych działań. Informujemy, iż w związku z rozporządzeniem dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 • 1 Administrator danych osobowych i informacje ogólne
 1. Administratorem danych osobowych jest Just do IT Patryk Wojciechowski, posiadająca numer NIP: 5223186814 zwana dalej „Administratorem”.
 2. Właścicielem strony internetowych w domenie cocopizza.pl jest Just do IT Patryk Wojciechowski, zwany dalej „Właścicielem”.
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www i korzystająca z informacji na niej zawartych.
 4. Strona internetowa – strona www, która wyświetla się użytkownikowi po wpisaniu adresu domeny.
 5. Moderatorem strony internetowej jest Właściciel.
 • 2 Dane osobowe i ich przetwarzanie
 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 2. Przetwarzamy dane osobowe przede wszystkim:
  1. w celu realizacji zamówień składanych za pomocą strony internetowej, portali takich jak Pyszne.pl, Pizza Portal, Uber Eats i inne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. zapewnienia obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. zapewnienie obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  4. przepisów prawa wymagających od nas przetwarzania danych podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  5. wysyłania newsletterów, organizacji akcji marketingowych i promocyjnych, udzielania rabatów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  6. obsługi próśb klientów, która do nas kierują (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  7. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń jako ochrona interesów spółki (art. 6 ust 1 lit f RODO)
 3. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnienie pracownicy administratora, dostawcy, zleceniobiorcy świadczący na rzez administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne oraz pracownicy wykonujący usługi oferowane przez Właściciela.
 4. Dane osobowe będą przechowywane w celu przesyłania przez Właściciela drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych usług, produktów, itp. w formie newslettera.
 5. Dane osobowe w newsletter będą przetwarzane przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 • 3 Zastosowanie regulaminu korzystania z serwisu i polityki prywatności
 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu i polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Właściciel, jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.
 2. Właściciel realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.
 • 4 Warunki korzystania z serwisu i jego przeznaczenie
 1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.
 2. Serwis przeznaczony jest dla osób posiadających zdolność do czynności prawnych.
 3. Składanie zamówień możliwe jest bez dokonywania rejestracji.
 4. Podczas wczytywania stron internetowych mogą pojawić się chwilowe przerwy w dostępie, na co Właściciel może nie mieć wpływu.
 • 5 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład: wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).
 • 6 Polityka Cookies
 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje się cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 • 7 Prawo wycofania zgody
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.
 2. Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy :
  1. wysłać maila na adres: biuro@cocopizza.pl
 • 8 Wymóg podania danych osobowych
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne w celu realizacji zamówienia.
 • 9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 1. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 • 10 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 1. Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • 11 Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pani/Pana danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 • 12 Uprawnienia podmiotów danych
 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia
 5. Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:
  1. wysłanie maila na adres biuro@cocopizza.pl
 • 13 Prawo do wniesienia skargi
 1. Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 14 Prawa autorskie
 1. Wygląd strony internetowej, treść, kształt, specjalistyczny kod programistyczny jest chroniony polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
 2. Żadna z części strony internetowej, w tym niniejszego regulaminu nie może być rozpowszechniana, powielana bez wiedzy właściciela.
 3. Ściąganie treści i jej kopiowanie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego użytku, w celu lepszego zapoznania się z informacjami.
 4. Naruszenie praw autorskich skutkuje odpowiedzialnością prawną.
 • 15 Odpowiedzialność za treść
 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie internetowej.
 2. Właściciel zobowiązuje się rzetelnie uaktualniać stronę internetową jednakże nie udziela gwarancji za poprawność, prawidłowość i kompletność strony internetowej.
 3. Na stronie internetowej mogą się znaleźć linki, odnośniki do adresów internetowych podmiotów niezwiązanych z witryną właściciela. Za ich treść odpowiada tylko i wyłącznie właściciel stron www, do których są kierowane.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany informacji o usługach lub też kompletnego ich wycofania.
 • 16 Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zastrzegamy prawo do zmiany powyższego regulaminu i polityki prywatności poprzez opublikowanie nowego regulaminu i polityki prywatności na tej stronie.
 3. O wszelkich zmianach użytkownik zostanie poinformowany.

 

Regulamin świadczenia usług i promocji

Obowiązuje od 01.08.2021 r.

 • 1 Ogólne warunki świadczenia usług
 1. Składanie zamówień możliwe jest za pomocą telefonu, strony internetowej cocopizza.pl jak i osobiście.
 2. Warunki składanie zamówień przy pomocy serwisu internetowego określone są w §2 niniejszego regulaminu.
 3. W celu dokonania zamówienia klient podaje imię, nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu.
 4. Po przyjęciu zamówienia informowany jest o całkowitej wartości zamówienia.
 5. Dostawa zamówienia odbywa się niezwłocznie po zakończeniu procesu produkcji w czasie maksymalnie do 2 godzin od przyjęcia zamówienia.
 6. Materiały reklamowe nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo naszych pracowników, kierowca ma przy sobie możliwość wydania reszty do nominału 50, 100, 200zł w zależności od kwoty zamówienia.
 8. Ceny podane są w złotych polskich i mogą ulegać zmianom.
 9. Zastrzegamy prawo do błędów w druku.
 10. Czas promocji może ulec zmianie.
 11. Informujemy, iż Stefa dostaw może zostać ograniczona.
 • 2 Warunki świadczenia usług za pomocą serwisu internetowego
 1. Składanie zamówień możliwe jest bez dokonywania rejestracji.
 2. Po złożeniu zamówienia klient może otrzymać wiadomość mail informującą o potwierdzeniu zamówienia.
 • 4 Sposoby płatności
 1. Dla zamówień składanych telefonicznie i osobiście możliwe są sposoby płatności: gotówką, kartą.
 2. Dla zamówień składanych przy pomocy serwisu internetowego możliwe jest wybranie następujących metod płatności: gotówką, kartą.
 • 3 Polityka reklamacji
 1. Ewentualne reklamacje można składać na adres e-mail: biuro@cocopizza.pl
 2. Klient składając reklamację powinien podać szczegóły swojego zamówienia.
 3. Po uznaniu reklamacji Coco Pizza niezwłocznie skontaktuje się z klientem.
 4. Składanie reklamacji wynika z przepisów ogólnych obowiązujących w Polsce.

Obowiązek informacyjny

Twoje dane osobowe są bezpieczne! Jesteśmy gotowi na RODO!
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Świadczymy usługi oparte na wzajemnym zaufaniu – wszyscy Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.
Zależy nam na przejrzystości naszych działań. Informujemy, iż w związku z rozporządzeniem dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Just do IT Patryk Wojciechowski, z siedzibą przy ul. Puszczy Solskiej 8/96, 01-390 Warszawa, posiadająca numer NIP: 5223186814 zwana dalej „Administratorem”.
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych dostępny jest pod adresem biuro@cocopizza.pl
3. Właścicielem strony internetowej www.cocopizza.pl jest Just do IT Patryk Wojciechowski z siedzibą przy ul. Puszczy Solskiej 8/96, 01-390 Warszawa, posiadająca numer NIP: 5223186814.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu:
a. w celu realizacji zamówień składanych za pomocą strony internetowej, portali takich jak Pyszne.pl, Uber Eats i inne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. zapewnienia obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. zapewnienie obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
d. przepisów prawa wymagających od nas przetwarzania danych podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
e. wysyłania newsletterów, organizacji akcji marketingowych i promocyjnych, udzielania rabatów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
f. obsługi próśb klientów, która do nas kierują (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
g. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń jako ochrona interesów spółki (art. 6 ust 1 lit f RODO)
5. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
6. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnienie pracownicy administratora, dostawcy, zleceniobiorcy świadczący na rzez administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne oraz pracownicy wykonujący usługi oferowane przez Właściciela.
7. Właściciel realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.
8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.
9. Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy : wysłać maila na adres: biuro@cocopizza.pl
10. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego z Administratorem Danych.
11. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
12. Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Więcej informacji w Regulaminie korzystania z serwisu i polityce prywatności na stronie www.cocopizza.pl